2e en 3e bijeenkomst 2019 op 9-03 en 11-05


Op 9 maart en 11 mei hebben bijeenkomsten van de Final Cut Fans plaatsgehad, waarover hier gezamenlijk wordt gerapporteerd. Excuus voor het feit dat mede door vakantie het verslag van 9 maart niet zelfstandig is verschenen.
Lees verder...

1e bijeenkomst 2019 op 12-01-2019

De dagvoorzitter kan op deze 1e bijeenkomst van 2019 13 deelnemers begroeten. Een aantal daarvan bezoekt de bijeenkomst voor de eerste maal.
Nieuw zijn Marion van Leeuwen, Jan Frans de Hartog, Willem Roos en Freek Warger.
Daarom wordt besloten dat alle aanwezigen zichzelf kort voorstellen en o.a. de reden vermelden waarom zij zich bij de groep van Final Cut Pro geïnteresseerden (Fans) hebben aangesloten of wellicht zullen aansluiten.

Peter Bouw heeft aangeboden om iets te vertellen over het monteren van 360 graden video materiaal in Final Cut Pro. Deze functionaliteit is in FCP ingebouwd sinds versie 10.4.1 en met de laatste versie 10.4.4 verder uitgebreid.Lees verder...

5e bijeenkomst 2018 op 24-11-2018

Hans Leeflang kan ca.10 deelnemers begroeten
Helaas heeft onze vaste notulist, Rob Trietsch, ons eerder laten weten dat hij de bijeenkomsten in verband met andere interesses niet meer zal bijwonen. Ook Paul van Ingen heeft dit aan organisator Cees Gouda laren weten, maar is vandaag nog wel van de partij.
Cees deelt verder mede dat dit de laatste bijeenkomst in De Schakel is omdat deze gaat verdwijnen De volgende bijeenkomst zal op 13 januari plaatsvinden in een voormaliig winkelpand “ De Oude Winkel” aan de Waterweg 110 in De Bilt.
Onder
Locatie vindt u dit adres met een overzichtskaartje en fotoLees verder...

4e bijeenkomst 2018 op 29-09-2018

Hans Leeflang opent de vierde bijeenkomst van 2018 om 13:05 uur, en heet alle 12 aanwezigen welkom.
Er hebben zich drie sprekers aangemeld:
- Martin Strelitski met een door hem gemonteerde film over het ontstaan van een kunstwerk van zijn broer, dat door anderen was gefilmd.
- Peter Bouw over het gebruik en het maken van uitsluitend audio overvloeiers in FCP X.
- Bert Verlinden met interessante informatie over RAW filmformaten.
Lees verder...

3e bijeenkomst 2018 op 28-04-2018

Hans Leeflang opent de derde bijeenkomst van 2018 om 13:05 uur, en heet alle aanwezigen welkom. in het bijzonder een potentieel nieuw lid: Clemens Kok (lid van dezelfde filmclub als Han en Hans).
Bjdragen op deze dag worden gegeven door Peter Bouw, Martin Strelitski en Bert Verlinden.
Lees verder...

2e bijeenkomst 2018 op 24-02-2018

Aanwezig zijn 9 leden om te luisteren naar bijdragen van Martin Strelitski en Bert Verlinden.
De eerste gaat over een nog te realiseren filmproject dat het museum “De Middelste Molen” (opnieuw) voor de bezoekers in beeld zal brengen.
Bert vertelt iets over de hardware die benodigd dan wel gewenst is om videomateriaal vlot en betrouwbaar te kunnen bewerken met Final Cut Pro.
Lees verder...

1e bijeenkomst 2018 op 27-01-2018

Hans Leeflang opent als impromptu-dagvoorzitter de eerste bijeenkomst van 2018 na enige vertraging, veroorzaakt door een dubbele boeking van “ons” zaaltje.
Bert Verlinden maakt melding van het bestaan van een interessegroep/forum voor Final Cut Pro op Facebook, waaraan hij het bestaan van Final Cut Fans heeft doorgegeven.
Als eerste spreker zal Bert Verlinden de belangrijkste aspecten van Final Cut Pro 10.4 beschrijven.
Lees verder...